Forngårdens byggnader


De olika husen och deras historia.

 

Stenstugan, är den stuga som först monterades upp på Hembygdsföreningens mark, inköptes 1924. Stugan som saknar innertak, kommer från Ristorp och är troligen en gåva från Segersjö fideikommiss 1927. Viss brädfodring gjordes pga att timret var i dåligt skick. Stugan byggdes ursprungligen någon gång mellan 1800-1850. På stugans södra sida finns namnskylten Fornstuga, som på initativ av dåvarande kyrkoherden Ivar Zetterkvist troligen tillverkats av Helmer Johansson - under många år kyrkvaktmästare i Lännäs. Karl Lindbergskogvaktare vid Törntorp, lät uppföra huset. "Zakris", dödgrävare och en man vid namn Liljeholm var de sista som bebodde stugan vid Ristorp.

Loftboden kommer från Ruddammen – troligen 1941 – och tillhörde Johan Persson. Kött, fläsk med flera matvaror förvarades i byggnade.

Korsmostugan kom till 1966 från Korsmon platsen - södra delen av Lännäs- på andra sidan järnvägen. Det rör sig troligen om en torpstuga från första hälften av 1800-talet. Ägaren var ursprungligen Högsjö gård. Man känner inte till de sista som bodde där. Stugan, som har innertak, hyste personer från tre olika hushåll. (Socoialvårdsinrättning?) Kanske endast mat tillagades i stugan? Nu tjänstgör den bl.a. som stuga för brödbak mm.

Ladugården, kommer från lilla Sand sannolikt 1951-52. Tidigare ägare var Axel och Anna Hallin. Anna skänkte huset till Hembygdsföreningen efter makens död. Vid ladugårdens gavel fanns från början en liten lada, som emellertid revs. Byggnaden hyste troligen en ko och eventuellt en kalv. Den har sedemera försetts med en klockstapel med klocka från Dimbo ("Vi skulle ha något att pingla med"). På södra gaveln finns stegkrokar.

Handelsboden. Ett ALU-arbete från 1988. Syftet med byggnaden var, som namnet avser, att inreda en handelsbod. År 2009 utökades handelboden med ett kaffekök till vänster.

Loge för jorddbruksredskap mm som uppfördes 1965. Huset tillbyggdes 1995 samt försågs med trägolv i norra delan. Används ibland vid dåligt väder.

Uthus för redskap som uppfördes 1991.

Uppgifterna om de olika stugorna på Forngården fick Alf Larsson i en intervju med den då avgående ordföranden Sture Johansson den 3 mars 1998 . Tomten där Forngården ligger omfattar ca 1 ha, kostade 300 kr i inköp 1924. Säljare var handlaren i Karlsholm, Anders Blomqvist. Föreningens ordförande i 28 år fram till 1991, Sture Johansson var med om att bygga upp samtliga hus och bodar på Forngården.

Förening:

Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: (2012-04-21 23:37:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening (2018-12-28 17:54:29) Kontakta föreningen