Ottesång


Årets Ottesång vid Forngården samlade 29 deltagare. Mikael talade och Leif spelade. Sedan vidtog kaffe och prat i den soliga morgonen.

 

Editerad av: Rasmus Carling (2018-10-10 09:01:49)