Nationaldagen 2014


Nationaldagen firades traditionsenligt vid Forngården. Ett 60-tal besökare hade mött upp i den fina kvällen.
Byledraget från Vingåkerstrakten underhöll med fin och medryckande musik och publiken deltog villigt i allsångsnumren. Musiken varvades med dikter som framfördes av Astrid.
I pausen fick kaffet och smörgåsarna en rykande åtgång.
Lotteriet gav 10 vinnare var sin pelargon.
Kvällen avslutades med att svenska flaggan halades av Jessica och Ann-Britt medan alla sjöng nationalsången.

 

Editerad av: Rasmus Carling (2018-10-10 09:00:58)