Om oss

VÄLKOMMEN TILL LÄNNA HEMBYGDSFÖRENING!

Länna hembygdsförening bildades 17 oktober 1925 hemma hos roslagsskalden Yngve Janson.

Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. 1937 förvärvades Bergshamra kvarn som sedan dess fungerar som föreningens hembygdsgård. Kvarnen härstammar från slutet av 1500-talet då det där anlades en sågkvarn och småningom en mjölkvarn, på initiativ från Gustav Vasa. Han har enligt traditionen besökt ”Bergshamra ström” och sett platsen som lämplig att anlägga en såg vid. Ändamålet var att såga virke till kronans skeppsbyggen. Av sågkvarnen finns endast kvar en mur men en mjölkvarn, som byggdes på 1770-talet, finns kvar och tjänstgjorde som kvarn fram till dess att Länna hembygdsförening övertog den 1937. Sedan dess har Kvarngården fungerat som museum. Det finns också på tomten ett boningshus som är ännu äldre än kvarnen.
 
Föreningen förvaltar också Morastugan i Mora by. Det är en klassisk parstuga som är byggd i början av 1800-talet och som innehåller ursprungliga och för länet unika väggmålningar av kurbitstyp.
 
Föreningen visar Kvarngården och Morastugan som museum. Vid våra årligen återkommande konstnärsveckor samt vid andra arrangemang är kvarnen öppen för besökare, övriga tider kan man boka privat visning/guidning av både Kvarngården och Morastugan.
 
Midsommarafton firas traditionsenligt varje år vid Kvarngården.
Kvarngården fungerar som delmål på Roslagsleden.

Tidslinje över föreningens första 90 år

Välkommen till vår webbplats!