Bli medlem

Bli medlem i vår hembygdsförening. Vårt plusgiro är  737173-5

För 2022 är medlemsavgifterna

Medlemskap per person 150:-/år

Familjemedlemskap 250:-/år (boende på samma adress)

Ungdom    20:-/år   barn/ungom som inte ingår i familjemedlemskap

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]