Om oss

Vi vill visa upp och berätta för kommande generationer om livet förr i vår bygd, bevara den småländska landsbygdshistorian och traditionerna. Men också arbeta för en levande landsbygd idag. Några av våra aktiviteter är att driva Klasatorpet som är ett välbesökt turistmål, att bygga gärdsgård och fira midsommar på traditionellt vis.

Långasjö Sockens Hembygdsförening bildades 1935. Tillsammans med andra föreningar och institutioner har man sedan starten på olika sätt försökt att bevara och utveckla bygden.
Många projekt har startat och utvecklats från idéer och studiecirklar och resulterat i litteratur, utställningar, avknoppade verksamheter mm. Exempel på detta är tillkomsten av återvändar-museum i Guldgrävarstugan, restaureringen av Långasjön, Klasatorpets utveckling till populärt besöksmål, Kyrkstallarnas ombyggnad till vandrarhem, krönikor, sockenböcker, projektet Skogen vi ärvde (tillsammans med skolan), byvandringar, gärdsgårdsbyggen, cafékvällar mm.
 

Styrelsen består av:
Ordförande: Eva Garami 070-3644482
Sekreterare: Britt-Marie Sunesson
Kassör: Christina Johansson 070-6830681
Vice ordförande: Mattias Alm
​​​​​​​Ledamöter:
Ann-Helene Johansson
Karl-Erik Lennartsson
Marie Berg
Britt-Marie Fransson
Peter Berg
Suppleanter:
Andreas Garami
Jan Bonell
Lars-Gunnar Franzén

Kontakta oss

 Faktura adress: Långasjö Sockens Hembygdsförening, c/o Christina Johansson, Strängsmåla 501
 361 95 LÅNGASJÖ
  För gruppbokningar till Klasatorpet: 070-3644482 Ordförande: 070-3644482[email protected]