Om oss

Öiands Kulturminnesförening är även Borgholms Stads Hembygdsförening. Föreningen bildades 1914. 1928 förvärvades den tidigare kronofogdebostaden i Borgholm och den inreddes till Ölands Forngård. I våra dagar har föreningen främst fokus på staden Borgholm med dess innevånare och historia varför namnet bytt till Borgholms Stadsmuseum

Nyheter

Museet har nu fått ta del av stenkonservatorernas rapport till Länsstyrelsen om tillståndet för vår och många andra runstenar i länet.
Runstenen kan duschas med etanol ett par gånger per år från och med nästa år. Om detta görs blir runstenen rengjord ytterst skonsamt. Förhoppningsvis är stenytan då helt fri...

Läs mer >

Glöm inte medlemsavgiften, nödvändig vid våra pubkvällar, bra rabatt vid museibesök och ett tacksamt stöd för all vår verksamhet.

Visa fler