Om oss

Välkomna till Kvidinge sockens Hembygdsförening. Föreningen ansvarar för två museer, Gyllenbielkeska hospitalet vid kyrkan och ett Landsbygdsmuseum i det förra Prästlöneboställets lokaler.  Vi äger Kvidinge Hembygdshall, där arkiv och ”Torsdagskvällarna” har sin hemvist.

Föreningen bildades den 23 mars 1952 och den första uppgiften för den nya föreningen var att ta hand om och förvara de äldre föremål som kvidingeborna ville skänka till föreningen. Det var samma år som församlingen fått klartecken att förändra Gyllenbielkeska hospitalet till församlingshem under förutsättning att norra delen skulle bevaras i ursprungligt skick, för att visa hur fattigvårdsanläggning från första delen av 1700 talet fungerade. 1959 invigdes museet och föreningen disponerar även andra och tredje våningen för sina samlingar.

Detta arbetar vi med:

Gyllenbielkeska museet och Landsbygdsmuseet som båda ligger vid Kvidinge kyrka. Se mer info längre ner på sidan.

Torsdagskvällarna med bl a musik och underhållning terminsvis i Hembygdshallen. Facebook-sida: "Kvidinge Hembygdsförenings torsdagskvällar". Se mer info längre ner på sidan. 

Midsommarfirande på gräset utanför Hembygdshallen. 

Byavandringar, både fysiska och bildvisningar i Hembygdshallen. 

Studiecirkel med "Bygdens gamla foton" m m.

Böcker. Försäljning av intressanta böcker, bl a om folk som bott och betytt mycket för Kvidinge, samt verksamhet i vår by. Mer info och presentation av våra böcker hittar du i menyn uppe till vänster.

Gamla foton. Facebook-sidan "Kvidinge/Qvidinge med omnejd".

"Hitta ut". Friskvårdsaktivitet i samarbete med Orienterings-förbundet med checkpoints ute i naturen sommartid. Bl a i Kvidinge, Prästamarken och Tomarps Ene.