Om oss

Välkomna till Kvidinge sockens Hembygdsförening. Vi har två museer samt Torsdagskvällar i Hembygdshallen.

Föreningen bildades den 23 mars 1952 och den första uppgiften för den nya föreningen var att ta hand om och förvara de äldre föremål som kvidingeborna ville skänka till föreningen. Det var samma år som församlingen fått klartecken att förändra Gyllenbielkeska hospitalet till församlingshem under förutsättning att norra delen skulle bevaras i ursprungligt skick, för att visa hur fattigvårdsanläggning från första delen av 1700 talet fungerade.

1959 invigdes museet och föreningen disponerar även andra och tredje våningen för sina samlingar.

Föreningen ansvarar också för ett Landsbygdsmuseum i det förra Prästlöneboställets lokaler, samt äger Kvidinge Hembygdshall, där arkiv och ”Torsdagskvällarna” har sin hemvist.