I Värend och Sunnerbo


Tidningen "I Värend och Sunnerbo"

Tidningen har ambitionen att spegla hembygdsrörelsen och dess
verksamhet i Kronobergs län och angränsande områden.
Detta sker bland annat genom medlemmarnas spontana medverkan med illustrerade artiklar, notiser och debattinlägg av varierande slag.
Välkommen med bidrag och foton. Har du en artikel, uppslag mm, kontakta Evy 0476-213 92, [email protected]

 

Glöm inte ange ditt namn och din adress, gärna med telefonnummer, och om du vill ha eventuell e-postadress angiven under artikeln. Ange även fotografens namn.


Redaktionen består av:
Anna Liljequist, Evy Thörnqvist, Ulla Johansson
Tidningen erhålls genom tecknande av medlemskap i Länsförbundet.
Enskilda betalar 300 kr, företag, bibliotek etc 700 kr och stiftelser 2000 kr till
bankgiro 5238-0490 Kronobergs läns hembygdsförbund.
Du kan även betala medlemsavgiften med Swish: 123 148 8238.
Tidningen finns även att köpa på Smålands museum för 20:-
Även årsbok och fri entré till Smålands museum, Utvandrarnas Hus, Kronobergs
lantbruksmuseum Hjärtenholm och Kronobergs slottsruin ingår i medlemsavgiften.

Bli medlem här !

 

Innehållsförteckning nr 1 2018
Innehållsförteckning nr 4 2017
Innehållsförteckning nr 3 2017
Innehållsförteckning nr 2 2017
Innehållsförteckning nr 1 2017
Innehållsförteckning nr 4 2016
Innehållsförteckning nr 3 2016
Innehållsförteckning nr 2 2016
Innehållsförteckning nr 1 2016
Innehållsförteckning nr 4 2015
Innehållsförteckning nr 3 2015
Innehållsförteckning nr 2 2015
Innehållsförteckning nr 1 2015
 

Tidigare tidningars innehållsförteckningar:
1998-2006
2006-2014
 

Förening:

Kronobergs Läns Hembygdsförbund

Skapad av: Sven-Ivar Svensson (2018-10-14 19:26:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sven-Ivar Svensson (2019-01-22 18:01:15) Kontakta föreningen