Om oss

Kronoberg Läns Hembygdsförbund är ett samlande organ för länets hembygdsrörelse. Förbundet har som mål att inom länet aktivt verka för kultur- och miljövård samt öka kunskapen om bygdens historia.


Kronobergs läns hembygdsförbund har idag bl.a. 75 hembygdsföreningar och cirka 600 enskilda medlemmar anslutna.

Som stödjande medlem i Kronobergs läns hembygdsförbund får du:

  • Fyra nummer av tidningen ”I Värend och Sunnerbo”
  • Årsbok, Kronobergsboken
  • Fri entré för dig och en familjemedlem till: Smålands Museum, Utvandrarnas Hus och Kronobergs lantbruksmuseum Hjärtenholm, (Vissa specialutställningar kan vara entrébelagda).
  • Möjlighet att delta i kurser och andra aktiviteter som arrangeras av länsförbundet.

Historik

Styrelsen

Protokoll


Bli medlem

Gör adressändring


 

Kontakta oss