2019 Tidningsurklipps träffar


Tidningsurklipps träffar ordnades den 21 oktober och 4 november med ca 15 - 20 deltagare. Trevliga träffar med mycket minnen och diskussioner. Flera av tidningsurklippen har scannats och kommer att läggas ut på hemsidan.

Image

Beskrivning: Tidningsurklipps träff Fotograf: Inger Karlsson

Image

Beskrivning: Tidningsurklipps träff Fotograf: Inger Karlsson

 

Editerad av: Inger Karlsson (2020-12-16 14:43:15)