Ordförande

Katarina Bladh, 073-034 48 12

Kassör

Gösta Knutsson, 070-594 28 43

Ledamöter

Nicklas Bladh, 076-812 72 49

Anders Engström, 073-952 67 86

Christine Segerpalm, 070-2780219

Suppleanter

Christopher Harper, 070-6358023

Emma Hallgren, 076-1928050

Rolf Kleinhaus Bukowski, 070-282 19 29

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]