Gammelgården


Vår hembygdsgård Gammelgården är från början en skapelse av lantbrukaren och kyrkvärden David Berglund, som redan i unga år intresserade sig för bygden, dess seder och bruk.

Gammelgården är ett populärt besöksmål och här utspelar sig de flesta av våra aktiviteter  Här finns gamla byggnader från bygden bevarade. Många har nu fått rullstolsramper.

Varje år anordnar hembygdsförbundet nationaldagsfirande, som, efter program i kyrkan, avslutas i Gammelgården. Vi har firat alla år sedan 1943.
Image
Nationaldagen 2013 

Hembygdsfesten firas första söndagen i Augusti och börjar med gudstjänst (ibland med barndop). Varje år bjuds någon känd person in för att hålla ett högtidstal. Därefter scenprogram med sång, musik eller teater. Gammalt hantverk visas. 
Image
Hembygdsfest 2004

Traditionsenligt midsommarfirande sker på midsommarafton med hämtning av barn med lövad skrinda, resning av majstång och sedan dans och lekar.
Nyhet Kom gärna och hjälp oss att kläda stången dagen före (Torsdag kl 19)
Image
Midsommar 2013

2004 anordnades Spelmansstämma i samarbete med Knutby Kulturförening (KUF)
och har sedan fortsatt varje år.
Image
Beskrivning: Spelmansstämma 2009 Fotograf: G Lindqvist
 

Under fliken "Historik och bilder från vår verksamhet" finns massor av bilder från våra aktiviteter.

Förening:

Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening

Skapad av: Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening (2012-02-28 15:10:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening (2019-04-16 14:26:45) Kontakta föreningen