Om oss

Knislinge hembygdsförening går tillbaka till 1933 då Knislinge planterings- och försköningsförening bildades. 1953 ombildades den till Knislinge hembygdsförening. Klockaregården är en fyrkantsgård som ligger mitt emot kyrkan. Den förvärvades av Knislinge municipalsamhälle 1942 och är nu i Östra Göinge kommuns ägo.

Klockarebostället har funnits åtminstone sedan 1600-talet. Nuvarande bostadslänga uppfördes under 1700-talet.
Vid den östra delen av gårdsplanen ligger brygghuset som inrymmer ett skolmuseum på nedervåningen och ett redskapsmuseum på ovanvåningen. Brygghuset byggdes av äldre virke på 1820-talet. Klockaregården renoverades 1947 - 1954 då bland annat boningshusets halmtak ersattes med tegel.
Stallet och logen byggdes under andra hälften av 1800-talet men brann ned i en häftig brand i oktober 2000. Med många frivilliga krafter och donationer har byggnaden återuppbyggts  och inretts i en modernare tappning.

 

Läs gärna mer i Göinge hembygdsförenings årsbok 2001, förre ordföranden Sverker Erlanssons artikel på sidorna 71 - 75.