Utställning Össjö krog


<Återgå                         Utställning Össjö krog

Image

 

Össjö krog är en korsvirkesbyggnad byggd på 1700-talet. Det tjänstgjorde som krog i Össjö fram till 1896, varefter det användes som privat bostad, arbetarbostad och torparbostad. Efter att flyttats två gånger får vi tro att krogen har landat här på Elfdalen.
I dag kan man här hyra lokal för fest eller möten. Här finns också utställningar.

Image

Lokal med 44 stolplatser

”Gubbarummet”

Image

Image

Inrett med möbler från olika tidsepoker

Övervåningen

Skolsalen

Image

Image

Så här kanske det såg ut när undervisningen bedrevs i något torp eller gård, innan man fick tillgång till en skola.

Damfriseringen

Image

 

Image

Utrustning från damfrisörska Brita Paulssons salong i Klippan

Radions historia       

Image

                                                     

Image

Här kan man ta del av radions historia, gamla radioapparater från olika tidsepoker. Använd mobilen att scanna en QR kod och lyssna till gamla radioröster.
I fåtöljen satt man och lyssnade på grammofonmusik, drack en kopp kaffe och avnjöt en ”radiokaka”

Industrier i Klippan

Bryggeriet

Image

Bryggeriet
Den 13 april 1877 grundades Åby-Klippans Ångbryggeri, som sedan blev Klippans Bryggeri. Under många år bryggdes öl, läsk och julmust vid Klippans bryggeri. Klippans bryggeri hade konkurrensfördelar från starten, dels god tillgång till vatten av utmärkt kvalitet, dels bra försäljningsområde. Närheten till infanterilägret i Ljungbyhed säkrade försäljning av öl. Redan året efter starten fick bryggeriet Åby-Klippan hedersdiplom vid lantbruks- och industrimässan i Jönköping. Klippans Öl blev faktiskt rikskänt och var mycket känt för den goda smaken och dess höga kvalitet. Bryggeriet var igång fram till 1962.

Läderfabriken

Image
Image

Klippans Läderfabrik, som grundades 1906  var landets första kromläderfabrik. Företaget startades av patron Johan Jacobson i Ängelholm i samarbete med den österrikiske garveriteknikern Egon Höning.
Det hette ursprungligen Klippans Chromläderfabrik. Verksamheten startade med ett 15-tal anställda.
De första åren tillverkades enbart ovanläder till skor, men sedan kom även produktion av maskinremmar och portfölj- och bokbinderiläder in i bilden. Namnet Klippans Läderfabrik antogs 1938. 1940 köptes verksamheten upp av Grönvalls Läderfabrik i Ängelholm.

Ottossons

Image

Bröderna Ottosson var en tillverkare av bland annat säkerhetsbälten. Bolaget bildades 1947 och 1953 startade tillverkningen av bilbälten under varunamnet Klippan. När Volvo införde trepunktsbälte som standard på 1950-talet tillverkades bältena av Bröderna Ottosson.
Man hade fler produkter på sitt program. Klippanhytten, en skyddshytt för traktorer och entreprenadmaskiner, bilbarnstolar, kapell till lastbilar.

Pappersbruket

Image

 

Image

Bruket är Nordens äldsta pappersbruk och startades år 1573 vid Herrevadskloster nära Ljungbyhed av Steen Clausen Bille.
1637 privilegierades bruket för Mattias Smidt, en affärsman från Bremen, och uppträder då för första gången under namnet Klippan eller Stackarps kvarn. Mot slutet av 1600-talet uppgick tillverkningen till omkring 2.000 ris papper årligen. Efter flera förfallsperioder under 1700-talet övertogs bruket 1772 av överstelöjtnanten Abraham Tornérhjelm, vilken grundligt lät restaurera detsamma. Under 1800-talets första år blev bruket väsentligt utvidgat, och årsproduktionen uppgick 1813 till 8.000 ris. 1825 övertogs driften av S. M. Sunnerdahl, och under hans ledning utvecklades företaget till Sveriges största handpappersbruk. Tillverkningen uppgick 1829 till 13.882 ris.

Klippans Tegelbruk

Image
Image

År 1898 uppstod Åby-Klippans tegelbruks AB på fastigheten Åby nr 5. En tingsvaktmästare, N-P Persson var en av de drivande krafterna och han blev senare brukets disponent. Markägaren lantbrukaren Johannes Paulsson hade genomfört egna undersökningar av leran på sina marker och anade att den var ekonomiskt intressant. Han skickade flera prov av leran på analys. För att få kapital vände man sig till konsul Olsson i Helsingborg. Denne drev redan Rögle tegelbruk. Han kom att ingå i den första bolagsstyrelsen. 1899 tillverkades 2,5 miljoner råtegel i Klippan. 1900 började man även tillverka rörtegel och verksamheten expanderade kraftigt. 1902 byggde man om tegelugnen till en så kallad ringugn. Det första hus som uppfördes av Klippantegel var Storgatan 20 i Klippan. Grävningen av leran skedde för hand fram till 1911.

Klippans Yllefabrik

Image

 

Image

Klippan Yllefabrik AB har anor tillbaka till 1800-talet, men är ändå mer modernt än någonsin. Här togs tidigt ett beslut att fokusera på naturmaterial, hållbarhet och hög kvalitet. Företaget som drivs av fjärde och femte generationen är starkt förknippat med varma, sköna ullplädar i härliga mönster och färger. Följ med och känn historiens vingslag. 
Allt startade i blygsam skala på Järnvägsgatan i Klippan, år 1879. Det var då Jöns Petter Magnusson (1857-1944), utbildad spinnmästare bördig från Landskrona, tog över ett litet ullspinneri. Än idag finns familjeföretaget Klippan Yllefabrik AB kvar på samma adress i skånska Klippan. Historien är högst levande och kunskapen som följt generation efter generation sitter i väggarna.

Glasbruk / Cigarrfabrik

Image

AB Klippans glasbruk startades 1935, av några finländare som brutit sig loss från glasbruket i Perstorp. Var beläget på nuvarande Ängelholmsvägen 33 eller 35. Verksamheten blev inte långvarig och upphörde ca 1940.

Nils Eskilsson drev en cigarrfabrik i Klippan från 1885 till 1915. Den var belägen i en gårdsbyggnad på Storgatan 2.
Ett tjugotal personer var anställda i verksamheten. Gustav Adolf och Sirius var två välrenommerade märken som tillverkades.

Förening:

Klippans Hembygdsförening

Skapad av: Mats Johansson (2022-12-30 09:20:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Mats Johansson (2023-01-20 14:15:42) Kontakta föreningen