Om oss

Klinte hembygdsförening startades 1949. Initiativtagare var köpman Erik Ahlström och folkskollärare David Rosvall. Ett särskilt syfte med föreningen var att bevara 1700-talsgården vid Värsände, som ägarna Frans och Anna Larsson förklarat sig villiga att överlåta.

Den mest angelägna uppgiften var att få nytt tak på Värsändegården. Socknens skogsägare skänkte stockar och bräder till taket som byggdes under sommaren 1951. Under 60-talet sattes nya fönster och ny dörr in, nytt golv lades i storstugan samt vardagsstugan, öppen spis uppfördes i vardagsstugan och kakelugn i kammaren.

1973 fick föreningen som gåva en större samling äldre snickarverktyg av Ragnar Ahlström, Kvie i Eksta. Man lät då bygga en snickarbod i bulhusmodell för samlingen. Bredvid boden byggdes även ett avträde, även det i bulteknik. 1978 uppfördes en brandbod. Där förvaras brandsprutor och annan gammal brandutrustning.

Föreningen har en stor samling äldre foton, tagna av Hugo Brodén, Gösta Lindstedt, Gustaf Wahlgren m.fl. Intressanta händelser och personer har också filmats av Martin Lindström och Staffan Rosvall.

Sedan 1969 arrangeras en hembygdsfest vid Värsände den första söndagen i augusti. Festen brukar ha något inslag av musik eller sång samt föredrag eller kåseri av någon av öns kulturpersoner.