Hembygdsgården


Hembygdsgården

Denna byggnad är flyttad till sin nuvarande plats, där den återuppfördes på den högsta platsen i Mariebergsparken under åren 1957-1959, och var då parkens första byggnad.

Den invigdes i augusti 1959 av professor Gerda Boëthius, Mora; vise ordförande i dåvarande Samfundet för Hembygdsvård.

Byggnaden var ursprungligen mangårdsbyggnad på gården Sigården, eller Lerlyckan i Assberg, Skene. Som nämnts i historikavsnittet, låg den ungefär på den plats där Marks Gymnasium nu ligger. Huset inköptes och nedmonterades 1953 av hembygdsföreningen.

De tidigast kända uppgifterna om denna mangårdsbyggnad daterar sig från ett försäkringsbrev av år 1814 utfärdat efter omfattande om- och tillbyggnad. Huset uppfördes troligen redan under senare hälften av 1700-talet.

Vid återuppbyggnad i parken utelämnades senare uppförda tillbyggnader som omfattade bl. a. 6 meter i gaveln vid köket.

Utrymmen och interiör i övrigt är identiska med tidigare vad gäller undervåningen medan övervåningen anpassades för föreningens samlingar av enklare bruksföremål. I dessa samlingar ingår gorånjärn från husets "aktiva" tid. I övrigt är förekommande möbler och föremål skänkta och hopsamlade av hembygdsföreningens medlemmar här i bygden.

Utförlig beskrivning av Hembygdsgården finns i byggnaden.

Förening:

Kinna Hembygdsförening

Skapad av: Bosse Johansson (2012-06-05 10:35:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kinna Hembygdsförening (2019-02-06 09:50:11) Kontakta föreningen