Föreningens historia


Katrineholm-Stora Malms hembygdsförenings historia

Föreningen bildades den 28 november 1933 och från början antogs namnet "Katrineholmsortens hembygdsförening".

Den 1 februari 1934 antogs stadgar för föreningen och en styrelse valdes. Till föreningens fösta ordförande valdes Johannes Stenberg.

Ett avtal undertecknades den 25 maj 1939 mellan föreningen och Katrineholms stad om rätt att disponera ett område runt stallmuseet.

Under andra världskriget och under åren 1946-1951 låg verksamheten nere.

Den 6 februari 1952 rekonstruerades föreningen och valde Cyrus Mannervik till föreningens andre ordförande.

När grannsocknarna senare bildade egna hembygdsföreningar så ändrades namnet till "Katrineholms hembygdsförening".

År 2003 ändrades namnet till "Katrineholm-Stora Malms hembygdsförening" för att markera att föreningens område inte bara omfattar Katrineholms tätort utan hela socknen Stora Malm av vilken tätorten från början var en del av.

Föreningens ordförande

Läs mer i artikeln: Hur det började - Hilding Hjelmberg och Carl-Edvard Sturkell 

Till startsida

Förening:

Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

Skapad av: Reijo Eriksson (2023-05-18 15:07:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Reijo Eriksson (2023-10-29 07:05:41) Kontakta föreningen