Om oss

Karlslunda är en liten församling med ca 1000 innevånare ca 3 mil sv. om Kalmar, Kalmar län i Småland. Tidigare kallad för Arby skog och Arby kapell. Ortsnamnet (1873) är uppkallat efter kung Karl XV.

Karlslunda Hembygdsföreningens symbol är ett vikingasmycke från 900-talet funnet i Stenskallehult. Gjutformen till smycket är funnet vid utgrävningar i Birka.

Huvudnäringarna är träindustri, jord- och skogsbruk. Huvudorten i Karlslunda församling är Påryd. Påryd är i dag ett modernt samhälle med god service samt väl utbyggda motionsanläggningar som t.ex. simbassäng, sporthall, idrottsplats, tennisbana och elljusspår.

Befolkningen i bygden har gått samman till ett Byalag och det finns även gott om hantverkare och duktiga idégivare som tar tillvara på kunskap. ”Gretas hantverksbutik” är ett levande bevis på detta.

Karlslunda Hembygdsförening, som fyllde 50 år 2000, har vid sidan om det traditionella hembygdsarbetet präglats av ett återkommande midsommarfirande. Sedan 1962 har Påryds karnevalen besökts av tusentals besökare varje år och är känd långt utanför landets gränser.

Karlslunda hembygdsförening äger och förvaltar flera minnesvärda byggnader i Påryd (se ”Hembygdsparken” och ”Sevärdheter”)

Om Karlslunda Hembygdsförenings tillkomst

Det första informationsmötet hölls i gamla skolan 11 april 1950. Förste ordföranden blev dåvarande komministern Otto Svennebring som också var initiativtagare till att föreningen kom till. Föreningen sökte lämplig plats för en kommande hembygdspark och tre förslag blev föremål för diskussion: -vid Ossians damm, – vid Europaområdet och så på den nuvarande platsen kallad ”Långa Bråne”,som då ägdes av Hjalmar Carlsson Påryd.

Finansiering: Det betalades 3000 kr i ersättning för marken plus ersättning för befintlig skog över 6 tum- om 25 m3  . Kostnaden för skogen skänktes av fabrikör Josef Sandgren. Den 7 maj 1950 beslutades på Karlslunda kommunfullmäktiges sammanträde att till hembygdsföreningen bevilja ett bidrag på 10 000 kr som startkapital.

Byggnader: Mangårdsbyggnaden från 1826 köptes för 3800 kr av Enock Persson Mjudehult. Rivningen och uppförandet av byggnaden på nuvarande plats utfördes av Thydéns bygg i Påryd, för en kostnad av 6795 kronor. Själva transporten från Mjudehult till Påryd skedde med hjälp av ideella krafter från bygden, hästtransporter och en mindre lastbil från Arthur Perssons såg i Påryd.

Ur Hembygdsföreningens arkiv/Bo Henrysson

Kontakta oss

 c/o ordförande Jürgen Benthien, Toragärde 121, 388 99 Påryd
 0480-916 90 070-663 35 82[email protected]