Karlslunds hembygdsföreningens adresser 

Karlslunds hembygdsförening
c/o Olov von Elern
Karlsgatan 32 Y
703 41 Örebro

 
   

Fakturaadress
Karlslunds hembygdsförening
c/o Lilian Kärling
Skiftesvägen 4
703 60 Örebro

Leveransadress
Karlslunds hembygdsförening
c/o Stig Johansson
Tunnlandsgatan 8 C
703 46 Örebro

   
   

Styrelse

 
   

Olov von Elern
Ordförande
[email protected]
019 – 32 24 75
070 – 630 46 74

Lars Ramberg
Vice ordförande, IT-ansvarig
[email protected]
070 – 644 63 97
 

   

Kristina Sandvall
Sekreterare
[email protected]
070 – 280 99 96

Lars Ståhlberg
Vice sekreterare
[email protected]
070 – 526 01 13

   

Stig Johansson
Evenemangsansvarig
[email protected]
019 – 26 43 23
070 – 569 28 39

Lilian Kärling
Kassör
[email protected]
019 – 25 31 65
073 – 683 65 97

Hans-Olov Andersson
Redaktör för årsskriften
019 – 25 21 08
070 – 844 64 07

 

 
 

Arne Blomgren
Ledamot
[email protected]
019 – 13 91 15
073 – 020 36 80

Siv Skagerlund
Ledamot
[email protected]
019 - 26 47 69
073 - 068 57 68

   

Suppleanter

 
   
 

Marianne (Majsan) Almkvist
[email protected]
070 - 379 82 71

Oscar Jacobson
[email protected]
070 - 835 07 70

   

Evenemangsgrupp

 
   

Stig Johansson, sammankallande
Siv Skagerlund
Arne Blomgren

 
   

Stugvärdar Långkatekesen

 
   

Tina och Arne Blomgren

 
   

Adjungerad/Arkivansvarig

 
   

Ingrid Möjbro
019 – 26 42 72
070 – 687 93 89

 
   

Revisorer

 
   

Pia Rehnberg
[email protected]
070 – 757 75 01

Gunnar Lundvall
[email protected]
070 -388 75 80

   

Revisorsuppleant

 
   

Rose-Marie Hagberg
[email protected]
019 – 20 18 04

 
   

Valberedning

 
   

Lilian Johansson
Sammankallande
[email protected]
019 – 26 43 23
072 – 586 26 55

Tina Blomgren
[email protected]
019 – 13 91 15
070 – 673 91 15
 

Anna-Karin Törnblom
[email protected]
019 – 611 40 75
070 – 688 91 61

 
   

Övriga redaktionsmedarbetare

 
   

Clas Thor
Trastgatan 8
703 48 Örebro
[email protected]
019 – 27 21 38
070 – 297 06 87

Hans Fredell
Orrstigen 4
703 48 Örebro
019 – 27 41 50
070 - 339 27 27
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]