Karlslunds hembygdsföreningens adresser 

Karlslunds hembygdsförening
c/o Olov von Elern
Karlsgatan 32 Y
703 41 Örebro

 
   

Fakturaadress
Karlslunds hembygdsförening
c/o Lilian Kärling
Skiftesvägen 4
703 60 Örebro

Leveransadress
Karlslunds hembygdsförening
c/o Stig Johansson
Tunnlandsgatan 8 C
703 46 Örebro

   
   

Styrelse

 
   

Olov von Elern
Ordförande
[email protected]
019 – 32 24 75
070 – 630 46 74

Lars Ståhlberg 
Vice ordförande
[email protected]
070 – 5260113
 

   

Kristina Sandvall
Sekreterare
[email protected] 
070 – 280 99 96

 

   

Stig Johansson
Evenemangsansvarig
[email protected]
019 – 26 43 23
070 – 569 28 39

Lilian Kärling
Kassör
[email protected]
019 – 25 31 65
073 – 683 65 97

 

Oscar Jacobson
Informationsansvarig
[email protected]
070 - 835 07 70

 
 

Arne Blomgren
Ledamot
[email protected]
019 – 13 91 15
073 – 020 36 80

Siv Skagerlund
Ledamot
[email protected]
019 - 26 47 69
073 - 068 57 68

   

Suppleanter

 
   

Peter Åslund                                Vice Sekreterare  Kerstin Tysell

 

                            

 

 

 

   

Evenemangsgrupp

 
   

Stig Johansson, sammankallande
Siv Skagerlund
Arne Blomgren

 
   

Stugvärdar Långkatekesen

 
   

Tina och Arne Blomgren

 
   

Adjungerad/Arkivansvarig

 
   

Ingrid Möjbro
019 – 26 42 72
070 – 687 93 89

 
   

Revisorer

 
   

Gunnar Lundvall
[email protected]
070 -388 75 80

Lars Ramberg [email protected] 070 – 644 63 97

   

Revisorsuppleant

 
   

Rose-Marie Hagberg
[email protected]
019 – 20 18 04

 
   

Valberedning

 
   

Lilian Johansson
Sammankallande
[email protected]
019 – 26 43 23
072 – 586 26 55

Tina Blomgren
[email protected]
019 – 13 91 15
070 – 673 91 15
 

Anna-Karin Törnblom
[email protected]
019 – 611 40 75
070 – 688 91 61

 
   

Övriga redaktionsmedarbetare

 


Staffan Ekegren
Karlslund 409
Örebro
070-400 97 88

 

Hans Fredell
Orrstigen 4
703 48 Örebro
019 – 27 41 50
070 - 339 27 27

 

Monica Christiansson                                                                                 
Enebovägen 18
703 76 Örebro
019-202603


Lilian Johansson 
Tunnlandsgatan 8 C
703 46 Örebro
019 – 26 43 23
072 – 586 26 55
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]