Om oss

Kareby Hembygdsförening bildades 1959 av några hembygdsintresserade Karebybor

Vid det första årsmötet, i februari 1960, valdes John Larsson från Löstorp till föreningens första ordförande.
Föreningen första uppgift blev att med hjälp av Josef Axelsson från Ytterby, samla in uppgifter om Karebys historia, för att få ett underlag för en hembygdsbok.

Den första byggnad som uppfördes var väderkvarnen. Den hade tidigare stått i Arntorp, och tilföll Kareby Hembygdsförening, då kvarnen fick lämna plats åt motorvägen. Kvarnen monterades ner 1964, och transporterades till sin nuvarande plats ovanför Hembygdsgården.

Nästa hus som kom på plats var ett boningshus från Hägnan. Det är ett 1800-talshus med enkelbyggnad med kök, storstuga och framkammare och en vind. Vinden används idag som museum, där många föremål från Kareby visas.

Ladugården kom därefter, den var tidigare belägen i Håltet, och skänktes 1985 av Georg Andersson till föreningen. Logen används ofta som trivselutrymme vid olika evenemang. En tröskvandring från Orust har placerats ihop med logen.

En smedja, skänkt av Gunnar Andersson Ringby kom därnäst. Det är en tidsenlig bysmedja från 1800-talet, och den är i fullt brukbart skick.