Tidskriften Stenmuren

Stenmuren är Kalmar läns Hembygdsförbunds tidskrift och utkommer med fyra nummer per år.  Den omfattar ca 40 innehållsrika sidor och utkommer under mars, juni, september och december..

Här kan du följa vad som händer inom hembygdsrörelsen i vårt län och här hittar du intressanta artiklar om historia, kulturarv och kulturmiljöer i vår närhet. Här kan du också som förening och som läsare bidra med material.

Prenumeration
Våra medlemsföreningar får gratis prenumeration till fem personer i sin styrelse och kan köpa till ytterligare prenumerationer till styrelsemedlemmar för enbart 75 kronor per år.
Övriga prenumeranter betalar 100 kr för en årsprenumeration.
Du kan också köpa presentkort på en årsprenumeration till samma pris.

Annonser
Du kan annonsera i Stenmuren, som går ut i ca 1 000 exemplar fyra gånger per år.
En helsida kostar 4 000 kr (alt 3 000 kr/nr i ett helt år), format 152 x 209, utfallande 169 x 239
En halvsida kostar 2 000 kr (alt 1 500 kr/nr i ett helt år), format 152 x 105
Småannonser 1/4 sida 1 500 kr (alt 1 000 kr/nr i ett helt år), format 67 x 100
Visitkortsstorlek 750 kr (alt 500 kr/nr i ett helt år), format 67 x 47

Vill du prenumerera, kontakta Ingrid Fröström, [email protected]
Vill du annonsera, kontakta Ann-Marie Hagelin, [email protected]
Vill du bidra till innehållet, kontakta Monica Björklund, [email protected]