Föreningen


Föreningen Jöns Henrikssons Minne bildades 1991. Dess syfte är att restaurera prästgårdsparken, främja minnet av Jöns Henriksson och hans tid samt att forska och dokumentera om honom och Sallerups skvadron. Stadgarna, verksamhetsberättelser och annan information om föreningen finns i Föreningens arkiv.

Under 1990-talet utfördes uppmätningar, dokumentation, röjning och restaureringsarbeten i Parken. Då ordnades det även volontärläger med internationella deltagare som tillsammans med andra frivilliga gjorde stora insatser. Att föreningen bildades och att Parken då restaurerades kan vi tacka Katarina Frost för. Hon utförde dessutom betydande arkivforskning och allt detta resulterade i en akademisk uppsats och andra publikationer.

Image Katarina Frost var föreningens första ordförande, här tillsammans med Gustaf Törnqvist som blev näste ordförande. I bakgrunden syns några av volontärerna som undersöker en stensättning i kompassen.
Foto: Kjell-Erik Nilsson SDS 1993-08-17
 

Bli Medlem

Styrelse för Föreningen Jöns Henrikssons Minne

Ordförande Ann-Sofie Haraldsson 073-808 48 69
Vice ordförande Eva Grip 0733-861 966
Sekreterare Lennart Hansson 0727-400 723
Kassör Göran Vancsa 072-670 59 00
Ledamot Robert Frank 0708-66 22 13
Ledamot Tommy Svanberg 073-9398164
Ledamot Ingrid Bromander 070-330 34 21
Suppleant


Vakant


 

Image
Nuvarande styrelse, från vänster Göran, Ingrid, Tommy, Ann-Sofie, Eva, Robert och Lennart
 

Kontaktperson för varje ansvarsområde

Parkarbete Robert Frank 0708-66 22 13
Parkens biologi Lena Ansebo [email protected]
Guidning Eva Grip [email protected]
Arrangemang Eva Grip [email protected]
1600-talsmat Yvonne Mortier [email protected]
Hemsidan Ann-Sofie Haraldsson [email protected]

 

Alla som vill engagera sig är välkomna att ta kontakt!

Samarbeten

Kulturhuset i Östra Sallerup, där vi har vår Utställning, och som även har café, skolmuseum, hantverk och loppis.

Hörby Radioförening som har utställning i en egen byggnad bakom Kulturhuset.

Vårt medlemskap i Skånes Hembygdsförbund ger oss både möjlighet till kontakter och att vi tar del av deras försäkring.

ImageVi samarbetar med Studiefrämjandet vilket bl.a. ger oss ekonomiska fördelar.

Förening:

Föreningen Jöns Henrikssons minne

Skapad av: Erik Haraldsson (2021-07-20 10:49:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ann-Sofie Haraldsson (2023-06-19 12:47:48) Kontakta föreningen