Om oss

Välkommen till Isabogårdens Hembygdsförening!

Hembygdsföreningen i Grönskåra bildades 1971 och samma år inköptes fastigheten Isabo 1:2 som nu är vår hembygdsgård och föreningens fasta punkt.

Mangårdsbyggnaden som är uppförd omkring 1800 var liksom omkringliggande byggnader då i mycket dåligt skick. Men under hand har vi gjort omfattande förbättringar, men ännu återstår en hel del att göra  för att bevara Isabogården åt framtiden.

Varje år arrangerar vi ett antal välbesökta evenemang för allmänheten.

Vi arbetar även med dokumentation av våra föremål och vi har i samarbete med skolan och Kalmar läns museum arrangerat tidsresor med barnen. Vi har under åren 2009-2012 deltagit i ett Stenåldersprojekt där vi försökte hitta stenåldersboplatser i vårt område.