Styrelsen
Ordförande: Ulf Arnell, 070 658 82 90, [email protected]

Vice ordf. Arne Johnsson 070 722 22 32 (Hembygdsmuséet)

Sekreterare: Peter Bonemark, 070 605 65 34 (Byalaget)

Kassör: Pia Johansson, 070 - 536 48 34

Börje Ohlsson, 070 323 30 82 (Tidningen)

Astrid Berg, 070 537 97 31 (Korsås Augustas stuga)

Emma Johansson, 070 393 70 04

Hans Johansson, 070 593 95 65 (Hyssnaleden)

Enar Bonat, 070 623 48 62 (Naturvårdssektionen)

 

Suppleanter

Johanna Carlsson, 070 236 11 08 

Mathias Johansson, 070 203 24 49

 

Kommittéer

Naturvårdssektionen, Enar Bonat, 070 623 48 62

Hyssnaleden, Hans Johansson, 070 593 95 65                                                                           Anders Davidsson 070 393 95 86

Lockö kvarn, Rolf Edberg 070 491 57 89

Hembygdsmuséet, Arne Johnsson 070 722 22 32

Korsås Augustas stuga, Astrid Berg, 070 537 97 31

Jordbruksmuséet, Peter Bonemark, 070 605 65 34

Tidningen, Börje Ohlsson, 070 323 30 82

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]