Kroatorpet


Kroatorpet  (Huset vid Krogen)
På en karta från 1664 Intill Smedstorpsbäckens ravin fanns det 3 torp med uthusbyggnader som nästan bildade en liten by för sig. Alla tre var jordtorp med åker och äng om vardera 5 1/2 tunnland (ett tunnland motsvarar ursprungligen den areal som en tunnas utsäde räckte till). Söder om Kruthuset låg ett åkerfält, Kruttorpslyckan, som hörde till det ena torpet. Riktigt hur gammal stugan är vet man inte det går inte att följa den bakåt i tiden eller om just denna stuga kan förknippas med krogrörelse är inte heller säkert eftersom namntraditioner ofta går i arv

ImageImage

Längre fram i tiden 1951, flyttades (rullades) den av de tre stugorna som då stod på denna plats och som var i bästa skick 300 m till sin nuvarande plats.        


Fram till 1 Maj 1970 var stugan "Kaffestuga" Många midsommarfester har firats här genom åren. Goda bakverk och smörgåsar har alltid varit ett signum för Kroatorpet, vem säger nej till de goda våfflorna med grädde och sylt.  1970 flyttades  gamla Brånerydsstugan till platsen, och har övertaget funktionen som "Kaffestuga". Nu används Kroatorpet enbart för utställning.

ImageImage


Tillbaka till föreningens historia

Editerad av: Lisbeth Hall (2020-05-16 13:06:45)