Välkommen till Husby Gårds Museum i Markim

Husby Gårds Museum visar hur ett storbondehem kunde se ut i början av 1900-talet. Verksamhetend drivs av en stiftelse, ”Patron Teodor Gustavsson och Fröken Sigrid Åkerbergs Kulturstiftelse Husby Gård”.

Huset består av en museidel samt en privat bostadsdel som fungerar som vaktmästarbostad. Rummen i museet är möblerade så som ett hem kunde se ut under förra sekelskiftet, och många bruksföremål finns bevarade.

Museet är beläget i Markims socken, Vallentuna kommun.

Det finns inga fasta öppettider på museet, utan visning sker på begäran, se kontaktinformationen för att boka tid.
Första söndagen i Augusti varje år är dock museet alltid öppet 11-15, då Markims hembygdsdag är.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter