Kort historik om Husby-Sjutolft socken

Husby-Sjutolfts  socken ligger öster om Enköping med Ekolsundsviken och Hjälstaviken i öster. Socknen är en slättbygd med skogsbygd i sydost. Socknens areal är 27,13 kvadratkilometer, varv 26,14 land. År 2000 fanns här 503 invånare.

Från bronsåldern finns sprida gravrösen, skärvstenshögar och flera skålgropsförekomster. Från järnåldern finns knappt 30 gravfält och en fornborg med namnet Joar Blå. Vidare finns två bildstenar och sju runstenar.

Husby-Sjutolfts socken har medeltida ursprung. Namnet skrevs 1344 Husaby Siutolft och kommer från kyrkbyn. Förleden är Husby, ‘förvaltningscentral med förrådshus’. Efterleden är sammansatt av sju, ‘sjö’ och tolft, ‘grupp av tolv’, en underavdelning i hundaret.Tolkningen blir då ‘husabyn i tolften vid sjön’. källa:wikipedia

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Husby-Sjutolfts församling och för de borgerliga frågorna bildades Husby-Sjutolfts landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Norra Trögds landskommun som 1971 uppgick i Enköpings kommun. Församlingen uppgick 2010 i Litslena församling som 2013 uppgick i Villberga församling. De indelta soldaterna tillhörde Upplands regemente, Sigtuna kompani samt Livregementets dragonkår, Sigtuna skvadron.

Ref.: Wikipedia