Om oss

 Föreningen startade under 1930-talet men den kom inte igång förrän Lagerlund stugan var på plats och efter orostiderna på 1940-talet. 
 Föreningen har alltid innefattat både Furuby och Hovmantorps socknar eftersom den geografiska tillhörigheten har varierat under åren i området. 

Föreningen har utvecklat flera vandringsleder och motionsspår under de senare åren såsom Fibbleåleden samt Rottnenrundan. 
 I Furuby håller föreningen på med att skapa en ny vandringsled från fågelsjöreservatet Lilla Attsjön och söder ut via den gamla järnvägsbanken ned Furubys äldsta kvarnområden vid Kårestadån och vidare till Furubyviken och vidare mot Stora- och Lillabro, Hemsets höjder och Hemmesjö Hembygdspark vid Åryd Bruk.

Välkomna till våra kulturmiljöer!

HOVMANTORP-FURUBY HEMBYGDSFÖRENING 

Image

Drägastenen i Ormeshaga vid gamlavägkorset