Om oss

 Föreningen startade under 1930-talet men den kom inte igång förrän Lagerlund-stugan var på plats och efter orostiderna på 1940-talet. 
 Föreningen har alltid innefattat både Furuby och Hovmantorps socknar eftersom den geografiska tillhörigheten har varierat under åren i området. 

Föreningen har utvecklat flera vandringsleder och motionsspår under de senare åren såsom Fibbleåleden och Rottnenrundan

I Furuby arbetar man med att skapa en ny vandringsled från fågelsjöreservatet Lilla Attsjön och söder ut via: Lokstallet , gamla Attsjöbanan (1906-30),  Kåresta Qvarnområde och vidare ned till Furubyviken. Därifrån går leden vidare mot Stora- och Lillabro, Hemsets höjder och Hemmesjö Hembygdspark vid Åryd Bruk, 
där den ansluter till S:t Siegfridsleden och vidare mot norr eller söder.

Välkomna till våra aktiva kulturmiljöer!

HOVMANTORP-FURUBY HEMBYGDSFÖRENING 

Image

Drägastenen i Ormeshaga vid gamlavägkorset

Kontakta oss

 c/o Håkan H Folketshus, Parkgatan 1A, 365 42 HOVMANTORP
 Storgatan 53, 365 41 HOVMANTORP
 0702-890 168 ordf 0702-890 168 Håkan Henriksson[email protected]