Om oss

Vi är en ideell förening med c:a 120 medlemmar. Vi vårdar vår vackra hembygdsgård och arrangerar olika evenemang såsom, midsommarfirande och föreläsningar mm.

Föreningens ändamål är att värna om hembygdens kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Detta görs genom att sprida kunskap om hembygdens historia, aktivt medverka till vård och bevarande av kulturarvet och genom dokumentation av hembygdens byggnader, personer, föremål, handlingar och skeenden.

Den nuvarande styrelsen består av: Ordf. Johan Karlsson, v. ordf. Åsa Jäger, sekr. Anna Karin Berglund, kassör Gert Gilstring, ledamöter Ann-Christine Gilstring, Elisabeth Karlsson.

Alla är välkomna att bli medlem i vår förening. Det krävs inget engagemang för att vara medlem. Ni medlemmar är viktiga för oss, utan er är vi ingenting. Tack för ert stöd!

Image
Midsommarfirande 2017. Foto Gert Gilstring

Image
Lotteriförsäljning, midsommar 2018. Foto: Gert Gilstring.

Våra evenemang och skötsel av vår hembygdsgård är inte möjligt utan alla frivilliga insatser såsom gräsklippning, vår- och höst-röjning samt alla insatser i samband med vårt midsommarfirande, mm. Ett stort Tack till alla er som bidrar!

Hovs Hembygdsförening bildades 28 juli 1980. 
Läs mer här: Föreningens historia >

Föreningens hembygdsgård är donerad av Astrid Kajling, född Eriksson. 
Läs mer här: Astrid Kajlings historia >

Vår hembygdsgård, Skräddaregården övertogs i januari 1982. Ett omfattande restaureringsarbete inleddes. I maj 1994 var renoveringen klar och invigningen kunde ske.
Läs mer här: Skräddaregårdens historia >