Om oss

Vi är en ideell förening med c:a 120 medlemmar. Vi vårdar vår vackra hembygdsgård och ordnar årligen evenemang såsom, midsommarfirande, hantverkskafé och afterwork.

Image

Midsommarfirande 2017. Foto Gert Gilstring

Image
Lotteriförsäljning, midsommar 2018. Foto: Gert Gilstring.

Frivilliga insatser

Våra evenemang och skötsel av vår hembygdsgård är inte möjligt utan alla frivilliga insatser såsom, vårröjning, gräsklippning, bakning av småbröd, iordningställande av parkeringsytor, dansledning, skänkta lotterivinster, diskhjälp, höströjning, mm.
Ett stort Tack till alla er som bidrar!

Den nuvarande styrelsen

Ordf. Ida Magnusson, v. ordf. Anna-Karin Berglund, sekr. Johan Karlsson, kassör Gert Gilstring, ledamöter Elisabeth Karlsson, Ann-Christine Gilstring samt Sirkka Takala.

Våra medlemmar

Alla är välkomna att bli medlem i vår förening. Det krävs inget engagemang för att vara medlem. Ni medlemmar är viktiga för oss, utan er är vi ingenting. Tack för ert stöd!

Föreningens ändamål

är att värna om hembygdens kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Detta görs genom att sprida kunskap om hembygdens historia, aktivt medverka till vård och bevarande av kulturarvet och genom dokumentation av hembygdens byggnader, personer, föremål, handlingar och skeenden

Föreningens bildande
Hovs Hembygdsförening bildades 28 juli 1980. 

Läs mer här: Föreningens historia >

Astrid Kajling

Föreningens hembygdsgård är donerad av Astrid Kajling, född Eriksson. 

Läs mer här: Astrid Kajlings historia >

Skräddaregården

Tillträdet var i januari 1982. Ett omfattande restaureringsarbete inleddes.
I maj 1994 var renoveringen klar och invigningen kunde ske.

Läs mer här: Skräddaregårdens historia >