Om oss

Föreningen bildades 1983 och har idag cirka 150 medlemmar. Vi vill med vårt arbete vara en del av bygdens liv och sprida kunskap om dess historia genom att - dokumentera och göra berättelser och bilder om människor och bygd tillgängliga - verka för att minnesmärken och historiska platser hålls kända och bevarade - ge tillfällen till möten som ökar intresset för bygden och stärker känslan av samhörighet