Om oss

Hols Hembygdsförening bildades 1981.
Hols församling består egentligen av 3 byar nämligen Hol, Bäne-Jonstorp och Oryd.
Hols församling har alltid varit mycket aktiv och likaså en naturlig plats för lokal samvaro. Vid någon sådan samvaro väckte en person tanken på att bilda en hembygdsförening för att därigenom ta tillvara på mer profana händelser och platser. 
Detta innebar att 1981 hölls ett första möte där Hols Hembygdsförening bildades.
Erik Carlsson var eldsjälen som gjorde att detta kom till stånd.

Filmen om Hol och Hols Hembygdsförening finns här:  Klicka här
Det tar någon minut för filmen att laddas ner på din dator: 

Hols Hembygdsförening har inga egna lokaler, utan har sina träffar i Hols församlingshem.
Hols församling och Hols Hembygdsförening har alltid haft ett nära samarbete.
Hembygdsföreningen med Erik Carlsson i spetsen har lagt ner ett stort forskningsarbete genom att dokumentera "Torp och Torpare i Hols socken". Detta arbete finns nertecknat och förhoppningsvis skall det inom en framtid dokumenteras i Bygdeband eller tryckas på papper.

Hembygdsföreningen lade också ner ett stort arbete på att göra en vandringsled som följde gamla skogsvägar och förbi många av de gamla numera nerlagda torpställena. 
Informationstavlor sattes upp vid varje intressant plats.  Underhållsarbetet med vandringsleden blev dock eftersatt på grund av stigande ålder bland styrelsemedlemmarna, så i början av 2004 beslutade man att bilda en separat vandringsledsförening som tog över underhållet av lederna.
Idag är lederna mycket väl underhållna och trivsamma att vandra.
För mer info om lederna gå in på vår länksida där du har 2 val för att komma till våra vandringsleder.

För att se vad hembygdsföreningen arbetar med idag och vilka vi är som håller i trådarna, så gå in på sidorna "Program" och "Styrelsen".