Om oss

 

Högby hembygdsförening bildades 1945 då man förvärvade fastigheten LIndstorp vilken bestod av stuga och ladugård. 1957 hitflyttades en smedja från Vammelby. På smedjan sitter en kyrktupp som är en kopia av Högby gamla kyrkas tornprydnad. Den har Ernst Andersson i Norrby Krongård gjort. I mitten av 1960-talet uppfördes en samlingslokal på tomten. Arbetet utfördes ideellt av församlingsmedlemmar. Kyrkoherde Knut Harding lät flytta denna runsten från Högby kyrkogård där den ställts vid kyrkobygget. Där står "Ormar reste minnesmärket efter Eskil sin broder".

ImageImageImage