Om oss

Hembygdsjournalen Organ för hembygdsrörelsen inom Västeås kommun.

Föreningen Hembygdsjournalen är en ideell sammanslutning
av HJ:s samarbetsföreningar i Västerås. Föreningarna är medlemmar
och företräds av sina valda ombud med suppleanter på den årliga HJ-konferensen.