Om oss

Hembygdsföreningen Vikingarna & Skällviksborgs Vänner

Hembygdsföreningen Vikingarna bildades 1931 på initiativ av grevinnan Louise Montgomery, Herrborum och Hilding Bielkhammar, Bottna. Axel Fuhré valdes till föreningens förste ordförande. Under de första åren var huvuddelen av verksamheten förlagd till Herrborum men redan 1932 påbörjades byggnation av en bygdegård i Bottna.
Föreningens syfte är att upptäcka, utforska och utbilda i hembygdens miljö och kultur. 

1943 uppförde föreningen ett litet hembygdsmuseum i Skällvik. Byggnaden har avyttrats och är nu privatägd.

På Midsommaraftonen har vi traditionellt firande vid Bygdegården med dans, lekar och kaffeservering. Under den "mörka årstiden" träffas vi en gång i månaden för olika former av föreningsaktiviteter som föredrag, underhållning etc.
Tillsammans med IK Österviking förvaltar vi Bygdegården i Bottna.

Kontakta oss

 Bottna Tegeltorp 1, 614 97 Söderköping
 Bottna Månvallen 1, 614 97 Söderköping
 073-971 20 06[email protected]