Vad har barnkonventionen med hembygdsföreningar att göra? Hembygdsrörelsen är en av Sveriges största folkrörelser. Barn är folk. Som förening finns det massor att lära av barnkonventionens principer för att bli en starkare och mer inkluderande förening.  

När Barnkonventionen blev svensk lag 2020 var det ett tydligt ställningstagande att barns rättigheter är viktiga. Som folkrörelse är det viktigt att vi finns där även för dom yngsta. Som förening finns det mycket att vinna genom att låta barnrättsperspektivet berika er förening. 

Barnkonventionens fyra grundprinciper går alla att applicera på föreningsarbete.

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

Hur kan ni i föreningen stärka barns rättigheter utifrån de fyra principerna? Här kommer några tips. 


Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

Konventionen handlar om att barn inte ska diskrimineras och behandlas olika på grund av hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd eller ställning i övrigt. I föreningen kan ni samtala kring hur ni på bästa sätt bjuder in och skapar aktiviteter för så många barn som möjligt. 

Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

Denna konvention handlar om att alltid se till barnets bästa. Som förening kan man aktivt arbeta med att se sin verksamhet från ett barnperspektiv. Är det miljöer som barn trivs i? Finns det saker för barn att göra? Och är man osäker - fråga barn själva. 

Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Att barn inte bara ska överleva utan kunna utvecklas, vilket är vad den här konventionen handlar om. Som förening har ni möjlighet att till exempel gödsla intressen och lust till lärande hos barn. Att ge unga ett sammanhang att utöva sina intressen på är ett sätt att stärka barn möjlighet till utveckling. 

Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

Att kunna höja sin röst och bli lyssnad på är en grundläggande rättighet. Som förening kan ni vara medmänniskor som ger utrymme och lyssna till barn. Ni kan göra det genom att fråga vad de vill göra i er förening, ge historiskt material om barn utrymme och skapa strukturer för att inkludera barn i beslutsfattande. 

Hoppas ni känner er inspirerade att arbeta aktivt med barns rättigheter i er förening. Vi behöver gemensamt över generationsgränserna arbeta för ett föreningsliv där barn har en naturlig plats. I ”Så blir vi yngre” - projektet samtalar vi om hur vi kan nå barn och unga, men framförallt hur vi kan förändra oss själva för att bli mer öppna och välkomnande. Målet för arbetet är att vi ska bli en rörelse där alla generationer får plats, där vi lär av varandra och där kulturarvet förs vidare samtidigt som det utvecklas och växer.

Hur ska ni stärka barns engagemang i er förening? 
Länk till projektet: Så blir vi yngre

Vill du lära dig mer om barnkonventionen? Missa då inte vårt kommande webbinarie den 26 september då vi kommer dyka djupare ner i detta ämne. Anmäl er här!

Image

Projektgruppen för Så blir vi yngre, Felicia Wennberg Gonzalez och Kristina Ernehed 


Förening:

HEMBYGDSBLOGGEN

Skapad av: HEMBYGDSBLOGGEN (2022-09-21 15:07:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: HEMBYGDSBLOGGEN (2022-09-21 15:32:31) Kontakta föreningen