Textilkommittéen


I kommittén ingår:
Birgitta Andersson, Tandsbyn, sammankallande, Marie Madsen, Jamtli, Örjan Bertilsson, Frösön, Lowissa Wallgren Frånberg, Jamtli, Ingela Fredell, Region Jämtland Härjedalen

Kontakt: [email protected]bygda.se

Uppdrag
Textilkommittén ska arbeta för att höja statusen för textila material, föremål och dräkter, såväl inom länets hembygdsrörelse, som gentemot allmänheten.

Kommittén ska
- ge råd och stöd till föreningarnas textilombud och vara en plattform för möten dem emellan
- verka för att samtliga föreningar har ombud,
- genomföra årliga kurser och fortbildning i länets olika delar,
- verka för fortsatt digitalisering av material som belyser länets sockendräkter och det folkliga dräktskicket.

Ombud för sockendräkter i Jämtlands län
Varje socken i Jämtlands län har textilt dräktombud med information om socknens dräkt/dräkter.
Har du frågor om dräkten i din socken? För kontakt med föreningarnas textilombud kontakta Heimbygdas kansli på [email protected] eller 063-15 01 78

Nyheter och information från textilkommittén

16 april 2021

Hej alla Textilombud i länets hembygdsföreningar!

Det gångna året blev inte riktigt vad vi hade tänkt och tyvärr ser det fortfarande inte så bra ut. Nu väntar vi på vaccinet och hoppas på att åtminstone hösten kan bli mer normal så att vi kan mötas igen.
Vi i textilkommittén har inte planerat några aktiviteter för året, men vi står beredda och så fort folkhälsomyndigheten ger klartecken så kontaktar vi er.
Meningen var att de textila priserna skulle delas ut på Heimbygdas årsmöte, men eftersom det är digitalt så väntar vi till deras höstmöte, som vi hoppas ska kunna genomföras fysiskt. 
Många bra nomineringar har inkommit och vi har utsett två värdiga mottagare, som kommer att presenteras och tillkännages på höstmötet.
Börja gärna redan nu att tänka på vilka ni vill nominera till de textila utmärkelserna för nästa år. Information kommer under hösten.
Hoppas att ni har fått vara friska och kunnat arbeta vidare i er förening, Corona pandemin till trots. Vi får nu se framåt och hålla i och hålla ut och hoppas på att sommaren kommer med bra besked om trevliga möten i våra föreningar.
Titta gärna in på www.drakterjh.se och se om du kan komplettera med text och bilder till din sockens dräkt. Uppgifter skickas till [email protected]

Njut av vårvintern och sköt om Er
Hälsningar från Heimbygdas textilkommitté


Nominera till Heimbygdas textila utmärkelser!

Eftersom textilier är så viktiga för vår trevnad och vårt välbefinnande vill vi i Heimbygdas textilkommitté uppmärksamma Hembygdföreningarnas textila samlingar och kulturarv genom att utlysa nomineringar till utmärkelser i två kategorier. 
Många föreningar och personer gör stora insatser genom exempelvis utställningar, dokumentation, vård och förvaring samt utveckling och nytolkning av textilier och textila samlingar.

Känner Du till bra exempel på hembygdsföreningar eller personer i Jämtland Härjedalen, som Du anser bör uppmärksammas för sitt textila arbete i någon av dessa kategorier under det senaste året? – Fyll då i förslagsblanketten nedan! Det är också tillåtet att nominera sig själv.
Föreningarna/personerna uppmärksammas med diplom. Utmärkelserna delas ut vid Heimbygdas förbundsstämma, som årligen hålls i mars.

De föreningar/personer, som ska uppmärksammas utses av Heimbygdas textilkommitté.
Utmärkelserna delas ut i följande två kategorier:
Kategori 1. Dräkt eller textilt arbete i hembygdsförening
Kategori 2. Utveckling och tolkning av det textila kulturarvet

Blankett Nominering till Heimbygdas textila utmärkelser.docx

Föreslå kandidater till Heimbygdas nya textila utmärkelser.docx

Maila din nominering till [email protected] senast 31 december. 

Förening:

Heimbygda, Jämtland Härjedalens Hembygdsförbund

Ändrad av: Heimbygda, Jämtland Härjedalens Hembygdsförbund (2021-04-22 14:41:51) Kontakta föreningen
Skapad av: Heimbygda, Jämtland Härjedalens Hembygdsförbund (2019-01-29 14:40:07) Kontakta föreningen