Textilkommittéen


 

 

I kommittén ingår:
Sigrid Grenholm, Rödön, sammankallande. 
Marie Madsen, Östersund
Örjan Bertilsson, Frösön
Minna Lehtomaki, Jamtli                                                                                                                                                       Lowissa Wallgren Frånberg, Jamtli
Ingela Fredell, Region Jämtland Härjedalen

Uppdrag
Textilkommittén ska arbeta för att höja statusen för textila material, föremål och dräkter, såväl inom länets hembygdsrörelse, som gentemot allmänheten.

Kommittén ska
- ge råd och stöd till föreningarnas textilombud och vara en plattform för möten dem emellan
- verka för att samtliga föreningar har ombud,
- genomföra årliga kurser och fortbildning i länets olika delar,
- verka för fortsatt digitalisering av material som belyser länets sockendräkter och det folkliga dräktskicket.

Ombud för sockendräkter i Jämtlands län
Varje socken i Jämtlands län har textilt dräktombud med information om socknens dräkt/dräkter.
Har du frågor om dräkten i din socken? För kontakt med föreningarnas textilombud kontakta Heimbygdas kansli på [email protected] eller 063-15 01 78

 

 

Editerad av: Kristina Ernehed (2019-04-24 13:27:10)