Byggnadsvårdskommitté

uppdrag
Byggnadsvårdkommitténs huvudsakliga uppgift är att varje år
utse lämpliga objekt som renoverats, eller nyproducerats och som kan värka som
förebild och inspiration för människor som vill göra en insats för att bevara
gamla byggnader. De utsedda objekten tilldelas ett pris i form av en plakett
som monteras på byggnaden samt ett diplom.
I uppdraget ingår också att utröna om det finns andra saker kommittén kan göra för att främja byggnadsvården i Jämtland/Härjedalen.

Sedan 1990 har Heimbygda genom sin byggnadsvårdskommitté delat ut sitt byggnadsvårdspris för god byggnadsvård inom de tre nedanstående kategorierna. Priset består av en bronsplakett att sätta på huset samt ett diplom till husets ägare och till övriga medverkande som haft betydelse för slutresultatet.
Förslå kandidater till Heimbygdas byggnadsvårdspris 
Senast den 1 maj 2014
klicka här:information och anmälningsblankett år 2014