Bli medlem

Hedesunda Hembygdsförening är Gästriklands äldsta hembygdsförening. Trots det är det en förening med ett ungt sinnelag som arbetar hårt med att engagera den yngre generationen Hedesundabor med barn i småbarnsåldern och upp i tonåren.

Säg den barnfamilj som inte inleder sitt midsommarfirande utan att först dansa in midsommaren på Åsudden med lövad midsommarstång och  sång och musik.

Som medlem i Hedesunda Hembygdsförening får du vår medlemstidning Rovbladet i din postlåda tre gånger per år samt möjlighet att hyra Stavgården eller hela området Åsudden. Dessutom har du möjlighet att deltaga i ett stimulerande föreningsarbete.

En förening blir vad medlemmarna gör den till!

Medlemsavgiften är endast 200 kronor per person och år.


Kontakta medlemsregistratorn: Margareta Walldén

Telefon: 072-2510982

E-post: [email protected]

Bankgiro: 719-1042  OBS! Komihåg att uppge namn och adress.

Image