Om oss

Harbo Hembygdsförening bildades 1934 med uppgift att dokumentera och informera om socknens historia och nutid.

Föreningen har även till uppgift att samla medlemmar i olika generationer för utbyte utav kunskap.

Hembygdsgården invigdes 1947 och här har vi de flesta av våra arrangemang såsom Midsommarfirande och slåtterkväll m m. Hembygdsföreningens arkiv finns bl a en foto-
samling, de flesta fotografierna är nu kopierade och finns därför mer lättillgängliga i Hembygdsgården.

Vår verksamhet präglas av såväl traditionella arrangemang, samtidigt som vi prövar nya former av aktiviteter.

Som medlem har man förmånen att kunna delta på de flesta föreningens aktiviteter kostnadsfritt. Föreningens verksamheter bygger på ideellt arbete.
Därför söker vi alltid nya och gamla medlemmar som vill vara med och engagera sig i föreningens arbete.