Om oss

Härads hembygdsförening arbetar för att stärka sammanhållningen i byn, ordna aktiviteter för stora och små samt ta till vara på byns historia.

Din hembygd är där du bor. Härad har för närvarande drygt 1000 invånare.
En generationsväxling håller på att ske och många nyinflyttade finns. Nyinflyttade behöver komma in i gemenskap på orten. Där fyller hembygdsföreningen stor nytta.
Vi värnar om det som varit, bygdens historia samtidigt som vi anordnar aktiviteter utifrån dagens behov och binder dessa samman.
Härads hembygdsförening vill att alla skall trivas och ingå i en social gemenskap, oavsett ålder.
En viktig del i hembygdsföreningens arbete är att alla ska känna sig inkluderade för att tillsammans kunna stärka gemenskapen i bygden.