Om oss

Information om Hånger hembygdsförening

Vi har en underbar hembygdspark som är välbesökt och som vi alla känner mycket för, vi vill fylla den med aktiviteter så det förblir en intressant plats i vår bygd. Har Du tips och idéer är Du välkommen att höra av Dig till oss. Vi känner att vi har fått förtroendet att bära ett arv vidare och vill förvalta det på bästa sätt.
Än en gång, välkommen till oss och vår hemsida


Bengt Lindahl, ordf

 

Medarbetare i Hånger Hembygdsförening

Styrelsen för Hånger Hembygdsförening 

Ordförande

Bengt Lindahl
Mobil 073-204 12 74

[email protected]

Kassör

Karin Wahldén

Mobil 0730-70 72 66

[email protected]

Sekreterare:

Kerstin Norrestam
Tel. 0370/41028, mobil 070-203 34 60

[email protected]

Ledamöter:
Hans Karlander
Tel.0370/410 55, mobil 0730-88 10 55

[email protected]

Ingvar Martinsson
Tel. 0370/41026, mobil 070-664 10 40

[email protected]
Vivianne Johansson
Mobil 076-7773151

[email protected]

Marie Gyllensten
Tel. 0370-411 34, mobil 070-284 11 34

[email protected]

Suppleanter:
Carin Sörensen-Munkholm
Mobil 070-357 01 73

[email protected]

Christer Hansson

Tel. 0370/41084, mobil 070-324 44 51

[email protected]

Birgitta Pettersson

Tel. 0370/41116, mobil 070-257 98 04

[email protected] 

Ansvarig för webbsidan, redaktör:

Leif Wahldén

Mobil 070-6348046

[email protected]

[email protected]

Revisorer

Björn Inganäs

Lars Göran Sandahl

Revisorssuppleant

Lennart Munge

 

Vaktmästare

Ivar Lindahl

Bengt Lindahl

 

Ledare för medarbetare

Anders Berglund

 

Valberedning

Anders Berglund

Ester-Marie Inganäs

Historik

Så började det.....

1948, den 10 april anordnade Hånger Föreläsningsförening ett föredrag på temat ”Vad vet du om din gård och din släkt”.
Inspirerad av detta föreslog föreläsningsföreningens ordf., Hjalmar Johansson bildandet av en hembygdsförening. Efter diskussion valdes en interimsstyrelse med Martin Gustavsson från Norra Brusås som ordförande.
Den 2 juni samma år bildades Hånger Hembygdsförening. Den tilltänkte föredragshållaren blev sjuk så kantorn i Kärda, Herbert Andersson bjöds in och höll ett inspirerande föredrag om hembygd, hembygdsvård och hembygdskänsla, härefter beslöts att man skulle bilda Hånger Hembygdsförening.
Styrelsen kom att bestå av den tidigare interimsstyrelsen med undantag av predikanten Gustav Johansson som i sitt ställe föreslog komminister Birger Corenius. Styrelsens sammansättning blev Martin Gustafsson, ordf., Otto Svensson, vice ordf., Birger Corenius, sekr., Algot Andersson, kassör samt som ledamöter Manne Pettersson, John Johansson och Otto Rydén.

Styrelsens första uppgift var att ordna en hembygdsgård och man fastnade för en idyllisk plats, norr om Moen, tillhörande Manne Pettersson, Norra Ryd och Klockaregård.

Sjöstrandstugan

Man fortsatte med att söka efter en lämplig hembygdsstuga och tacksamt mottog man som gåva mangårdsstugan i Södra Ryd av familjen Sjöstrand. Stugan flyttades 1949-50.
Hösten 1950 tillkom vedskjulet från Åsen, skänkt av Erik Blom.

Skogsdal

1954 införskaffades backstugan Skogsdal. Denna hade tidigare stått på torpet Gravarebacken vid Drakaryd och uppfördes troligen i slutet av 1700-talet. De senast bosatta i stugan var kringresande fiskhandlaren Johan Gustav Johannesson ”Skogman” och hans hushållerska Elna.
1956 påbörjades en inventering och kartläggning av övergivna torpställen och boplatser. Arbetet skedde i form av en studiecirkel och leddes av prästen Rune Bornsjö och resulterade i en bok som senare trycktes i 100 ex. Ekplankor med inhuggna namn och nummer på platserna markerar dessa sedan 1981.

Linbasta vid Slätten

Den gamla linbastan vid Slätten, tillhörande Backegård och Hagagård, höll på att förfalla varför Hembygdsföreningen tog sig på ansvaret för underhållet år 1956.
1958 skänkte Karl Andersson från Norra Ryd en gammal ladugård vars ålder är okänd. Den kan tidigare ha stått på något torpställe.
I början av 1960-talet upphörde verksamheten i Westergrens smedja i Bäckudden. Smedjan skänktes och flyttades, med fullständig utrustning, till Hembygdsparken 1966.

Visthusbod i Norra Ryd

År 1979 fick föreningen en nyttjanderätt på 49 år till visthusboden i Norra Ryd. Senare skänkte Karl Andersson den till föreningen.
Många föremål har under åren skänkts till Hembygdsföreningen och för att bevara och förevisa dessa på ett bra sätt uppfördes 1994 en förråds- och sammanträdeslokal. Detta kunde man förverkliga eftersom man fick hjälp med arbetsmarknadsmedel.
Under föreningens första sex år ordnades hembygdsfest på midsommarafton. Svårigheten med att ordna talare och lokala underhållare gjorde att man flyttade hembygdsfesten till olika tidpunkter under året. Sedan 25-årsjubileet har man på nytt ordnat festen på midsommarafton. Stående inslag på denna fest har varit kaffeservering, tombolalotteri, skjutbana och chokladhjul. Efterhand har det tillkommit tipspromenad och fiskdamm för barnen. Åtskilliga talare har förekommit genom åren, så även musiker och andra artister. Kristna andakter har anordnats. Vidare har lokala amatörteatersällskap och Östbogillets folkdanslag framträtt. Fotbollsmatcher på åkerlappen bakom smedjan mellan flick- och ”gubblag” har utkämpats. Traditionsenligt valborgsmässofirande med vårbrasa, tal och sång till våren har förekommit sedan 1958. Sedan 1969 har SMU varit med och anordnat detta. Tidigare medverkade kyrkokören flitigt.
Ett antal våffelkvällar under vår och höst har förekommit sedan 1995. Ansvariga för dess har varit församlingarna i Hånger och det överskott som uppstått har skänkts till biståndsverksamhet.
Inför julen 2000 ordnade man julmarknad för första gången. Ett 15-tal utställare har visat och sålt sina alster. Kaffe- och glöggservering, lotteri och föreningens tomtars försäljning har gett ett rejält ekonomiskt tillskott till hembygdsföreningen.