Om oss

Här kan du läsa om vår förenings tillkomst och hur du kan bli medlem

Information om Hånger hembygdsförening

Vi har en underbar hembygdspark som är välbesökt och som vi alla känner mycket för, vi vill fylla den med aktiviteter så det förblir en intressant plats i vår bygd. Har Du tips och idéer är Du välkommen att höra av Dig till oss. Vi känner att vi har fått förtroendet att bära ett arv vidare och vill förvalta det på bästa sätt.
Än en gång, välkommen till oss och vår hemsida!


Bengt Lindahl, ordf.

Historik

 

Så började det.....

1948, den 10 april anordnade Hånger Föreläsningsförening ett föredrag på temat ”Vad vet du om din gård och din släkt”.
Inspirerad av detta föreslog föreläsningsföreningens ordf., Hjalmar Johansson bildandet av en hembygdsförening. Efter diskussion valdes en interimsstyrelse med Martin Gustavsson från Norra Brusås som ordförande.
Den 2 juni samma år bildades Hånger Hembygdsförening. Den tilltänkte föredragshållaren blev sjuk så kantorn i Kärda, Herbert Andersson bjöds in och höll ett inspirerande föredrag om hembygd, hembygdsvård och hembygdskänsla, härefter beslöts att man skulle bilda Hånger Hembygdsförening.
Styrelsen kom att bestå av den tidigare interimsstyrelsen med undantag av predikanten Gustav Johansson som i sitt ställe föreslog komminister Birger Corenius. Styrelsens sammansättning blev Martin Gustafsson, ordf., Otto Svensson, vice ordf., Birger Corenius, sekr., Algot Andersson, kassör samt som ledamöter Manne Pettersson, John Johansson och Otto Rydén.

Styrelsens första uppgift var att ordna en hembygdsgård och man fastnade för en idyllisk plats, norr om Moen, tillhörande Manne Pettersson, Norra Ryd och Klockaregård.

Sjöstrandstugan

Man fortsatte med att söka efter en lämplig hembygdsstuga och tacksamt mottog man som gåva mangårdsstugan i Södra Ryd av familjen Sjöstrand. Stugan flyttades 1949-50.
Hösten 1950 tillkom vedskjulet från Åsen, skänkt av Erik Blom.

Skogsdal

1954 införskaffades backstugan Skogsdal. Denna hade tidigare stått på torpet Gravarebacken vid Drakaryd och uppfördes troligen i slutet av 1700-talet. De senast bosatta i stugan var kringresande fiskhandlaren Johan Gustav Johannesson ”Skogman” och hans hushållerska Elna.
1956 påbörjades en inventering och kartläggning av övergivna torpställen och boplatser. Arbetet skedde i form av en studiecirkel och leddes av prästen Rune Bornsjö och resulterade i en bok som senare trycktes i 100 ex. Ekplankor med inhuggna namn och nummer på platserna markerar dessa sedan 1981.
Etsade, rostfria skyltar kompletterar, eller ersätter ekplankorna  succesivt.

 

Linbasta vid Slätten

Den gamla linbastan vid Slätten, tillhörande Backegård och Hagagård, höll på att förfalla varför Hembygdsföreningen tog sig på ansvaret för underhållet år 1956.


1958 skänkte Karl Andersson från Norra Ryd en gammal ladugård vars ålder är okänd. Den kan tidigare ha stått på något torpställe. 1971 tillkom från Moen, en vandring med

tillhörande tröskverk, ett s.k. Jonsaverk , efter tröskverksbyggare Jonsson.


I början av 1960-talet upphörde verksamheten i Westergrens smedja i Bäckudden, tidigare belägen i Evjebo. Smedjan skänktes och flyttades, med fullständig utrustning, till Hembygdsparken 1966.

Visthusbod i Norra Ryd

År 1979 fick föreningen en nyttjanderätt på 49 år till visthusboden i Norra Ryd. Senare skänkte Karl Andersson den till föreningen. Den återlämnades dock till fastighetens ägare Gilbert Petersson år 2017.
Många föremål har under åren skänkts till Hembygdsföreningen och för att bevara och förevisa dessa på ett bra sätt uppfördes 1994 en förråds- och sammanträdeslokal. Detta kunde man förverkliga eftersom man fick hjälp med arbetsmarknadsmedel.
Under föreningens första sex år ordnades hembygdsfest på midsommarafton. Svårigheten med att ordna talare och lokala underhållare gjorde att man flyttade hembygdsfesten till olika tidpunkter under året. Sedan 25-årsjubileet har man på nytt ordnat festen på midsommarafton. Stående inslag på denna fest har varit kaffeservering, tombolalotteri, skjutbana och chokladhjul. Efterhand har det tillkommit tipspromenad och fiskdamm för barnen. Åtskilliga talare har förekommit genom åren, så även musiker och andra artister. Kristna andakter har anordnats. Vidare har lokala amatörteatersällskap och Östbogillets folkdanslag framträtt. Fotbollsmatcher på åkerlappen bakom smedjan mellan flick- och ”gubblag” har utkämpats. Traditionsenligt valborgsmässofirande med vårbrasa, tal och sång till våren har förekommit sedan 1958. Sedan 1969 har SMU varit med och anordnat detta. Tidigare medverkade kyrkokören flitigt.
Ett antal våffelkvällar under vår och höst har förekommit sedan 1995. Ansvariga för dess har varit församlingarna i Hånger och det överskott som uppstått har skänkts till biståndsverksamhet.
Inför julen 2000 ordnade man julmarknad för första gången. Ett 15-tal utställare har visat och sålt sina alster. Kaffe- och glöggservering, lotteri och föreningens tomtars försäljning har gett ett rejält ekonomiskt tillskott till hembygdsföreningen.

Medlemskap i vår förening kostar 100 kr per år

Kontakta vår kassör

 Christer Hansson tel 070-3244451

[email protected]

och meddela ditt intresse så får du ett inbetalningskort

Välkommen till vår förening

Vill du swisha medlemsavgiften eller göra någon inbetalning till föreningen så är numret: 123 493 35 29

Det är viktigt att du anger vad betalningen avser i meddelandefältet