Innergården i Bofara med Museilogen


Image

Beskrivning: Innergården

Innegården i Bofara har genom testamente tillfallit Hanebo Hembygdsförening

Fastigheten består av en mangårdsbyggnad från 1800-talet, en bryggstuga, troligen 1700-tal, en ladugård bestående av en äldre och en nyare del samt ett litet, gammalt stall som numera tjänar som vedbod. Tomtarealen är 3896 kvadratmeter och den skog som hör till gården är på 52 hektar.

 

Gården är ett s.k. stamhemman. En karta från 1654 visar att byn, som på den tiden kallades Mellanbyn, bestod av tre gårdar där Innegårn låg i mitten och Bortigårn längst bort (från Löten räknat).

   År 1687 övertog bonden Erik Hansson i Innegårn ett ödehemman. Han hade ansökt om att få lägga det och sitt eget hemman ”under samma rök” som formuleringen lyder. Kanske var det den främre av gårdarna i den ursprungliga byn som förfallit och stod obebodd.

   Den här delen av Bofara består även idag av tre gårdar, men nu kommer man först till Innegårn, Bortigårn ligger i mitten och Pell-Pers längst bort. Ett äldre namn på denna fastighet är Oppibackens, och den flyttades i början av 1800-talet till den plats där den nu ligger.

 

Anton Hansson (född 1881 och med rötter i Innegårn) samt den några år äldre Anders Andersson från Sörgårn i Västansjö forskade i Innegårns historia och har samlat en mängd gamla handlingar som finns bevarade.

   Erik Hansson som nämns ovan, är den förste kände bonde man stöter på i dokumenten. Gården gick troligen i arv i den släkten fram till 1881.

   Bonden Jonas Hansson, som då ägde Innegårn, sålde hemmanet och emigrerade till Amerika tillsammans med hustru nummer två och nio av de tio barnen. Det elfte var på väg.

   Innegårn köptes nu av Mickel Larsson som brukade den de följande tjugo åren. Mellan 1901 och 1933 ägdes och beboddes fastigheten av Lars Olsson och Anna, född Vilund.

   År 1933 sålde Lars Olsson gården till Olof Einar Olsson (född 1896 och bördig från Västergårn i Löten) och hans hustru Klara (hon var född 1902 och kom från Skölds i Västberge). Paret hade en femårig dotter, Anna-Greta, och i slutet av oktober 1933 föddes sonen Sven-Olof.

   Olof E Olsson avled 1969 och året därpå övertog Sven-Olof hemmanet. Mor Klara bodde kvar på gården fram till sin död 1984. I slutet av 1990-talet sålde Sven-Olof den sedan många år utarrenderade åkermarken till närmaste grannen. Och i ett testamente från 2001 bestämmer han att fastigheten med tillhörande skogskifte ska tillfalla Hanebo Hembygdsförening.

   Alla hade väl trott och hoppats att Sven-Olof skulle få leva längre än sina 73 år, men i januari 2007 gick han bort efter en kort tids sjukdom.

Hanebo Hembygdsförening har nu enligt hans önskan tillträtt Innegårn.

Text Sonja Larsson

Beskrivning: Logen

Image

 Logen på Innergården i Bofara innehåller vårt museum för redskap. Här finns  redkap för jordbruk, kolning, skogsbruk, linberedning, spinning, vävning och mycket annat.

Image 

I ladugården finns Sven-Olles modellmuseum.

Museet är öppet i samband med Bymella, se aktivitetskalendern.

 

Förening:

Hanebo Hembygdsförening

Skapad av: (2015-05-25 19:37:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hanebo Hembygdsförening (2019-01-29 13:25:10) Kontakta föreningen