Om oss

Hanebo Hembygdsförening bildades 1935 med syfte att bevara och sprida kunskap om kulturarvet. I skuggan av det sägenomspunna Hårgaberget ligger hembygdsgården Ol-Nils som är föreningens hembygdsgård och naturliga samlingsplats under sommaren. Vintertid används den gamla byskolan Lövlundsskolan i Kilafors som centrum för kursverksamhet, studiecirklar, filmkvällar med mera. På Lövlundsskolan återfinns även föreningens kansli.
På Innergården i Bofara har föreningen både ett bygdemuseum och Sven-Olles teknikmuseum. Dessutom äger föreningen det gamla soldattorpet, Sävtorpet i Acktjära samt utsiktstorn och raststuga på Hårgaberget. Föreningen har även rätten att visa Edhs Snickerimuseum i Kilafors.

Det finns en stor samling gamla föremål på hembygdsgården och i våra museer. I arkivet finns gamla bygdehandlingar, fotosamlingar mm och våra bildsamlingar håller för närvarande på att digitaliseras. Vi tar gärna emot föremål, handlingar och bilder som kan vara värdefulla att bevara.
För att sprida kunskapen om kulturarvet ger föreningen årligen ut skriften Hanebo Jul. Denna tidning innehåller artiklar om bygdens historia, händelser, personer, företag mm. Namnet kan vara vilseledande, men det är en skrift som är lika aktuell hela året.
Under sommaren håller hembygdsgården öppet några veckor med servering, utställningar och visning av gården. Dessutom genomförs ett antal stora och små evenemang som lockar många besökare.