Om oss

Hanebo Hembygdsförening bildades 1935 med syfte att bevara och sprida kunskap om kulturarvet!

Hembygdsföreningen äger eller vårdar ett antal byggnader: Hälsingegården Ol-Nils i Hårga som är vår Hembygdsgård. Det gamla soldattorpet, Sävtorpet i Acktjära. Linskäkten i Svedja. Innergården i Bofara med museilogen och Sven-Olles teknikmuseum. Bruksarkivet. Utsiktstorn och raststuga på Hårgaberget. Vi har dessutom rätten att visa Edhs Snickerimuseum.

Vi har en stor samling av gamla föremål som finns på Hembygdsgården och i våra museer. I arkivet finns gamla bygdehandlingar, fotosamlingar mm. Våra bildsamlingar håller för närvarande på att digitaliseras.

Vi tar gärna emot föremål, handlingar och bilder som kan vara värdefulla att bevara. För att sprida kunskapen om kulturarvet ger föreningen årligen ut skriften Hanebo Jul. Denna tidning innehåller artiklar om bygdens historia, händelser, personer, företag mm. Namnet kan vara vilseledande, men det är en skrift som är lika aktuell hela året.