Om oss

Välkommen till Hälsinglands Hembygdskrets!


Hälsinglands Hembygdskrets har funnits sedan 1924. Först för ett antal hembygdsföreningar från västra och södra Hälsingland.Vid årsmötet i Forsa 1949 bestämdes att kretsen skulle omfatta alla hembygdsföreningar i Hälsingland.

Kretsen har nu 50 hembygdsföreningar, med sammanlagt 12 000 medlemmar.

Hälsinglands Hembygdskrets har huvudsakligen två stora uppgifter. Den ena...

Läs mer >

Nyheter

Hälsingerunor 2020

Årets Hälsingerunor kommer att ges ut som vanligt under november lagom till 

Som alltid är den späckad med många intressanta artiklar om landskapets kulturhistoria. Artiklarna sträcker sig från 

Årsmötet 2020

Hälsingekretsens årsmöte brukar hållas i början av september varje år i vanliga fall. Under detta år med pandemirestrektioner har årsmötet skjutits upp till längre fram i år för att kunna genomföra det på ett säkert sätt.

Årsmöte

Lördagen den 7 september hölls kretsens årsmöte i Rengsjö med Rengsjö hembygdsförening som värd. Dagen började med besök i hembygdsbyn Västerby med Göran Bratt och Ragnar Jonsson som ciceroner. Efter kaffe och en rundvandring i byn förflyttade sig alla till församlingshemmet vid kyrkan. Där hölls årsmötesförhandlingarna. Efter att de avslutats uppmärksammades...

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]