Om oss

Välkommen till Hössna Hembygdsförening

Vår förening arbetar aktivt för att bevara det lokala kulturarvet och för att skapa gemenskap mellan generationerna. Det gör vi genom att vårda och bevara den gamla skolan vid kyrkan och Rulles smedja mitt i byn.

För att hindra att gravstenar försvinner från Hössna kyrkogård, har vi påtagit oss ansvaret för skötsel av ett 70-tal gravar. Under 2019-2020 pågår en uppdatering av den gamla torpinventeringen från 1970-tal, genom att stolpar och skyltar byts ut och GPS-positioner läggs in. För att förmedla kunskap om bygdens historia samarbetar vi med Hössna skola och genom utställningar och andra aktiviteter tillgängliggör vi föreningens samlingar för den breda allmänheten.

Under 2020 fortsätter arbetet med att tillgängliggöra Hössnas historia online. Det sker genom att foton och dokument kontinuerligt läggs upp på Hembygdsportalen och Bygdeband.