Om oss

Vår idé

Höglandets Fornminnesförening är en ideell intresseförening för främjande av fornminnesvård på småländska höglandet med ändamål att bedriva verksamhet som främjar kunskapen om och förståelsen för fornminnen och att bidraga till vården av dessa i samverkan med övriga föreningar inom närliggande intresseområden.

 

Nyheter


Fornminnesföreningen arbetar aktivt i med sen fjärde bok om intressanta kulturhistoriska besöksmål kring de socknar som finns representerade i Eksjö kommun, planerats att utkomma i två delar.  Du som är intresserad att hjälpa föreningen på olika sätt kan höra av dig på [email protected]


Här nedan finns exempelutdrag på sidorna...

Läs mer >


Föreningens styrelse sysslar med att sammanställa ett förslag till Runstens rally för medlemmar och intresserade. 


Styrelsen kommer att avisera tid och plats. Vid en senare tidpunkt

Runsten Sm 37

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected] eller [email protected]