Om oss

Gullbrandstorp hembygdsförening är en samlande förmåga till att skapa förutsättningar för kultur, gemenskap och inte minst byns och dess innevånares historia. Vi vill vara ett forum för kommande generationer att få en historisk bas så att man kan se att allt inte har varit som det är idag och att vi därmed kan vårda och lära oss om det som en gång varit.

"Den som inte lär av sin historia är dömd att upprepa den." Georg Santayana

Gullbrandstorp nämndes i skrift för första gången 1501 men vi vet att det har funnits människor här sedan minst två tusen år tillbaka. Föreningen svarar för skötsel av en av bronsåldersgravarna i området. Utöver det ägnar vi stor kraft till att bevara de byggnader och mark som vi verkar i. Föreningen anordnar nio till tio olika sammankomster om året till medlemmarnas och gullbrandstorpsbornas gagn.

För 70 år sedan fanns det ungefär 300 innevånare här. Idag har Gullbrandstorp ca 1700 innevånare som stadigt ökar med ny bebyggelse. Ungefär en tredjedel är dag medlemmar, så det finns en potential till ökat medlemsantal som vi alla bör verka för.

Måste man då vara Gullbrandstorpsbo sedan tre generationer för att vara en del av hembygdsrörelsen? Självklart inte, det är snarare en kulturfråga, att det finns en plats där vi kan lära oss om den plats där vi bor.

"En ung nyinflyttad pappa frågade mig om varför han skulle vara med, det var ju inte hans hembygd? Jag svarade att det kanske inte är din omedelbara hembygd men det kommer att vara dina barns hembygd!"                                           

Ordföranden

Kontakta oss

 Grangatan 5, 305 64 GULLBRANDSTORP
 Hallavägen 46, 305 64 Gullbrandstorp
 0735404133[email protected]