Om oss

Björkudden är Gryts Hembygdsgård Gryts Hembygdsförening bildades den 9 augusti 1953. Föreningen hade vid starten 27 medlemmar. I dag är medlemsantalet drygt 230. Björkudden ligger vid Gammelbofjärden utmed Kyrkviken i Gryt.


Hembygdsföreningens styrelse 2020-2021
Ordförande: Erik Lundberg
Vice ordf: Vivianne Jonsson
Sekreterare: Barbro Pettersson
Kassör: Margareta Ljung
Övriga ledamöter och suppleanter:
Roland Berg, Bo Dahlgren, Ulf Jonsson, Magnus Ek, Mats Edberg samt Terese Åman. 

Medlemsavgift 50:-/år insättes på bankgiro 140-5513 
http://www.gryt.se/foreningar/gryts-hembygdsforening/