Sidan kommer att avslutas

Den här hemsidan kommer att läggas ner i slutet av 2018. det finns en ny sida som har adressen    https://nya.hembygd.se/gryt.

 

 

Hässelbyhuset flyttas

Hässelbyhuset

Redan för många år sedan erbjöd familjen Hedlund på Hässelbygård Gryts hembygdsförening ett hus från gården. Då valde föreningen att tacka nej  de hade inte resurser för att flytta det. För drygt två år sedan kom ett nytt beslut, och sedan dess har arbetet med att förbereda flytten pågått. En ny grund har byggts vid hembygdsgården, spismur och taktegel har plockats ner och alla stockar har märkts med nummer. Stock för stock plockas det ner. Och på samma sätt ska det byggas upp, fast den gången på Gryts hembygdsgård. Timmerbilen står parkerad invid vägen, tätt intill huset. Den stora kranen sänker sig över huset och Johan Gillström som sitter bakom spakarna får den att greppa tag om ännu en stock. Ibland släpper de direkt, men det händer att det måste lirkas lite. Då står Percy Fagerberg, Lasse Pettersson och Lasse Eriksson redo med kofotarna för att få de så kallade dymlingarna  träpluggar att släppa. När Hässelbyhuset, väl är på plats på hembygdsgården ska det renoveras i så autentisk stil som möjligt. Även den stora bakugnen ska byggas upp, och förhoppningen är att få huset så tätt att det går att ha det uppvärmt i stort sett hela vintern. Tanken är att det ska användas som museum och läsarstuga, och rymma en del av de föremål och dokument som föreningen samlat på sig sedan starten 1938. Vi hoppas ha väggar och tak uppe någon gång nästa höst, säger Mikael Frieberg. Först måste stockarna sorteras. Nya stockar måste också förberedas för att ersätta de som blivit gamla och dåliga, ett inte helt lätt jobb. I dag är stockar sågade, men de här behöver vara yxade, och dessutom måste alla stockarna anpassas efter varandra. En gång i tiden tros huset ha varit en bagarstuga, där av den stora ugnen. Fram till 1950-talet användes det som bostadshus, och därefter förråd. Tio gånger sju meter är det, och förutom bottenvåningen finns även ett loft. Några av stockarna är fullängdsstockar, 10 meter långa, säger Mikael Frieberg. Flera av dem som arbetar med flytten har varit yrkesverksamma snickare . Projektet är beräknat att kosta 350 000 kronor. Leader inlandet har gett en mindre summa i bidrag, men det mesta måste samlas in genom donationer. Folk är fantastiska, säger Mikael Frieberg, och berättar att de fått både sten till grunden och nya stockar, och att timmerbilen som monterar ner huset ställer upp till ett mycket reducerat pris.Under hembygdsdagen i förra veckan lanserades också en kampanj för att få Stjärnhovsbor och andra att adoptera en eller flera av husets stockar. För 200 kronor eller mer får man bli timmerfadder. Vid hembygdsdagens dagens slut hade 42 av de cirka 100 stockarna sålts.

Det här projektet stöds också av organisationen Leader Södermanland

image001Fotograf: image001    logo leader jpegFotograf: logo leader jpegFotograf: logo leader jpeg
  image001Fotograf: image001

Foto Christian Berglund

 

 

 

 

 

Stjärnhov Gryts hembygdsförening

 Parstugan

Hembygdsföreningen bildades 1938 och består idag av ca 300 medlemmar. Vi har  aktiviteter nästan hela året, och gården hyrs även ut till privata fester och sammankomster.

Hembygdsgården är belägen ca 2 km från Stjärnhov, på före detta fastigheten Pettersberg, vilken på 1700-talet var ett prästänkeboställe. Runt gårdstunet finns en samling hus, som är skänkta från olika gårdar i socknen, såsom parstuga, härbre, bod, loge och ladugård. Ett nyare hus med kök och toalett finns också.

Medlemsavgift per år 

125/person eller 250/familj

Pg: 163305-6

Stugkommitten
Anita Gärling 

0158-40490 eller 073-7332711

Birgitta och Göte Fornander

0158-42091 eller 0702530818

Ordförande är: Mikael Frieberg Källhamra Stjärnhov Telefon 0158-401 51 Mobil 076-282 80 99

 

 

 

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter